Loading...
Etusivu
Kiitos luottamuksesta!
”Arkkipiispa on ennen kaikkea hengellinen johtaja. Tuemme Tapio Luomaa arkkipiispaksi, koska hän seisoo vahvasti kirkkomme uskon ytimessä ja katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Tapiolla on inhimillistä viisautta ja tietoa, hallinnollisia kykyjä, sosiaalista lahjakkuutta ja Raamattuun juurtunutta, rohkeaa uskoa. Kirkkomme tarvitsee taitavaa yhteyden rakentajaa, joka voisi koota eri tavoin ajattevat ja uskoa tulkitsevat yhteen.   Tapio pystyy rakentamaan ja ylläpitämään sellaista avointa ja kriittistä keskustelua, joka lisää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä. Hänelle on kertynyt jo pitkä kokemus kirkon työstä niin paikallisseurakunnassa kuin Espoon hiippakunnan piispana. Hän tuntee kirkkomme todellisuuden niin maaseudulla kuin eteläisen Suomen kasvukeskuksissa. Tällä on suuri merkitys, kun tehdään koko kirkkoa koskevia päätöksiä.
Tapio on uudistumiskykyinen suunnannäyttäjä ja koko kirkkoa kokoava  teologi, joka osaa pitää esillä  sanomaa Kristuksesta niin, että ”Matti ja Maijakin sen ymmärtää.”
Tapio Luoman valitsijayhdistys

Tapio Luoma

Jo nuoruudessani koin saaneeni kotiseurakunnaltani paljon: turvallisuutta, luotettavia ystäviä, mielekkäitä tehtäviä sekä uskonnäkemyksen, joka on ohjannut katsomaan tulevaisuuteen valoisasti. Varsin varhain tiesin haluavani papiksi, koska näin siinä mahdollisuuden palvella ihmisiä ja kirkkoa.

Unelmani oli päästä papiksi maalle, jossa voisi opetella kirkon työtä monipuolisesti. Jäsenmäärältään pienessä seurakunnassa arvelin myös voivani päästä lähelle seurakuntalaisten elämää. Unelmani toteutui, kun piispa Yrjö Sariola vihki minut papiksi kolmekymmentä vuotta sitten ja sain ensimmäisen virkamääräykseni pieneen eteläpohjalaiseen seurakuntaan.

Värikäs seurakuntatyö, nuoren perheen arki ja jatko-opinnot veivät mukanaan. Tiedot ja taidot karttuivat ja uskallus tarttua uusiin haasteisiin kasvoi. Muutaman vuoden ajanjakso Ilmajoen kappalaisena antoi kokemuksen suuremman seurakunnan palvelemisesta. Kymmenen vuotta Seinäjoen kirkkoherrana tarjosi ainutlaatuisen johtamiskoulutuksen ja –kokemuksen suuren työyhteisön luotsaamisessa ja seurakuntaliitosten kysymyksissä.

Piispan virassa koen edelleen olevani sielultani seurakuntapappi. Tällä tarkoitan sitä, että jokseenkin kaikkea, mitä nykyisessä virassani kirkon elämästä ajattelen, tarkastelen paikallisseurakunnan ja sen työn näkökulmasta. Myös silloin, kun sanoitan näkökantojani mediassa tai kun kohtaan ihmisiä erilaisissa verkostoissa, palvelen paikallisseurakuntia ja sitä kautta koko kirkkoa.

Katso myös Tapion puheenvuoro Kotimaa24:ssä: ”Arkkipiispa on kirkkoa 
ja maailmaa varten”

TAPIO JUHANI LUOMA

Syntynyt 15.6.1962 Kurikassa
Perhe: vaimo Pirjo, diakonissa, erikoissairaanhoitaja, sekä kolme aikuista lasta
Vihitty papiksi Lapualla 11.11.1987.

Opinnot

Ylioppilas 1981 Onkilahden lukio, Vaasa.
Teologiset tutkinnot:
TK 1987, TL 1996, TT 1999
Jatko-opintoja Iso-Britanniassa Edinburghin yliopistossa 1993-94
Jatko-opintojen ja väitöskirjan aiheena teologian ja luonnontieteiden suhteet.
Pastoraalitutkinto 1990, ylempi 1997
Lauluopintoja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Kalevi Ollin johdolla, laulututkinto I (2002)

Työhistoria

Yleisradion kuuluttaja 1986-87
Peräseinäjoen seurakunnan virallinen apulainen 1987-90, kappalainen 1990-98.
Ilmajoen seurakunnan kappalainen 1998-2002
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra 2002-2012
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori 2001-2007
Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan vt. lääninrovasti 2009-2010, lääninrovasti 2010-2012
Espoon hiippakunnan piispa 2012-

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Etelä-Pohjanmaan teologien johtokunnan pj. 1992-93
 • Kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman teologisten asiain toimikunnan jäsen 1998-2012
 • Ilmajoen rovastikunnan lähetystyön johtokunnan pj. 1998-2002
 • Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon johtokunnan pj. 2002-2012
 • Piispainkokouksen asettaman kummiustyöryhmän pj. 2002-2003
 • Peräseinäjoen ja Seinäjoen seurakuntien yhdistymisneuvottelutyöryhmän pj. 2003-2004
 • Kirkkohallituksen asettaman kirkon keskushallinnon uudistamistyöryhmän jäsen 2005 – 2007
 • Nurmon, Ylistaron ja Seinäjoen seurakuntien liitoksen ohjausryhmän pj. 2007-2008
 • Suomen Lähetysseura, vaalitoimikunnan pj. 2006-2008
 • Kirkon tutkimuskeskuksen neuvottelukunnan jäsen 2008 –
 • Kirkolliskokouksen jäsen 2008-Hallintovaliokunnan pj 2012-
 • Kirkon ulkomaanavun säätiön hallituksen jäsen 2011- , varapj 2016-
 • Piispainkokouksen asettaman kirkon ykseystyöryhmän jäsen 2012-2013
 • Kirkkohallituksen asettaman strategiatyöryhmän pj. 2013-2014
 • Piispainkokouksen asettaman hiippakuntien ja kapitulien tulevaisuutta selvittäneen työryhmän pj. 2014-2015
 • Kirkolliskokouksen asettaman tulevaisuuskomitean jäsen 2015-2016
 • Kirkkohallituksen asettaman kirkon vieraskielisen työn kehittämistyöryhmän pj. 2016-

Tärkeimmät ulkomaiset edustustehtävät Suomen ev.-lut. kirkon edustajana

 • Englantilais-pohjoismais-balttilainen teologikonferenssi, Portsmouth, Íso-Britannia 28.7.-2.8.1999
 • Porvoon yhteisön teologinen konferenssi, Durham, Iso-Britannia, 8.-13.9.2000
 • Porvoon yhteisön diakonaattikokous, Lontoo, Iso-Britannia 2006
 • Kirkkojen maailmanneuvoston Lähi-idän rauhankonferenssi, Amman, Jordania 17. – 21.6.2007
 • Osallistuminen piispanvihkimyksiin: Skara, Ruotsi 2012, Agder og Telemark, Norja 2013, Århus, Tanska 2015
 • VELKD:n piispainkokouksen ”Klausurtagung”, Wittemberg, Saksa, 5. – 8.3.2016

Huomionosoitukset

Vuoden pappi 2000.

Sotilasarvo

Vääpeli 2014

Harrastukset

lukeminen, musiikki, ulkoilu

Tärkeimmät julkaisut

 • Reformoidun teologian ekumeenisia haasteita. Reseptio 3/1994.
 • Opas Porvoon yhteiseen julkilausumaan. (Toim.) Helsinki: Kirkkohallitus, 1995
 • Teologia ja luonnontieteet Thomas F. Torrancen ajattelussa. Teologinen aikakauskirja 4/1997.
 • Jos Areios olisi voittanut… Epähistoriallista spekulointia Vartiotornin varjossa. Crux 6/1997 (Katsaus Jehovan todistajien teologiaan.)
 • Crux-lehden Tekstin ääressä –sananselityksiä 1997-98.
 • ”Todellisuuden kontingenssi.” –Avartuva ajatus. Luonnonfilosofisen seuran julkaisuja IV. Helsinki: Luonnonfilosofinen seura, 1999.
 • Fides et ratio. Huomioita Johannes Paavali II:n ensyklikasta. Reseptio 1/1999.
 • Teologian ja luonnontieteiden kohtaamisen edellytyksiä. Kanava 6/1999.
 • Kirkko ja tieteellisen maailmankuvan murros. –Crux 2/2000.
 • Komedia vai tragedia? Teologian anti länsimaiselle ihmiskuvalle. –Kristillinen kasvatus 4/2000.
 • ”Inkarnaatio ja fysiikka. Thomas F. Torrancen näkemys teologian ja luonnontieteiden suhteista.” – Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 17. Helsinki: Luther-Agricola –seura, 2001
 • Incarnation and Physics. Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrance. (väitösk. 1999) New York: Oxford University Press, 2002. Esittely web-osoitteessa http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/content/religion/0195151895/toc.html
 • Kristendomen i naturvetenskapens ljus. ­Ad Lucem 2/2004.
 • ”Kirkon brändit muotoutuvat paikallisseurakunnissa.” –Trendi, brändi ja evankeliumi, toim. Kalle Vaismaa. Helsinki, 2005. S. 115-125.
 • Paimen ja spiritualiteetti. Suuntaviivoja johtajuuden teologiaan. –Crux 6/2005, s. 21-24
 • Sanoja Pyhästä Kolminaisuudesta. –TA 3/08, s. 263-268.
 • Uskonto vapauden otteessa. –Kanava 9/2008.
 • Hengellisen elämän sanat. Pastoraalipsykologisia pohdintoja. –Diakonia 5/09
 • Vestigia Trinitatis. Kolminaisuusoppi teologian ja luonnontieteiden keskustelussa. –Artikkeli prof. Eeva Martikaisen juhlakirjassa Oppi ja maailmankuva. STKS XX Helsinki 2009.
 • ”Siltaa rakentamassa – Kristillinen Jumala-usko luonnontieteen aikakaudella.” In Minä uskon? Jumala-usko 2010-luvulla, Ed. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 110. Kirkon tutkimuskeskus: Tampere, 2010.
 • “Thomas F. Torrance”. In The Blackwell Companion to Science and Christianity. Ed. by J.B.Stump and Alan G. Padgett. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.
 • Iloa ja siunausta sinulle. Helsinki: Minerva, 2013
 • “Tulevaisuuden johtaminen – tulevaisuuden kirkko.” Artikkeli kirjassa Työ ja Henki. Avaimia henkiseen ja hengelliseen työhyvinvointiin. Marjaana Kanerva ja Juha Tanska. Helsinki: Kirjapaja 2015
 • Siunausta ja varjelusta elämääsi. Helsinki: Minerva 2015.
 • Ytimessä. #365 sytykettä elämään. Helsinki: Kirjapaja 2017.
 • ”Uskottavuutta etsimässä.” Artikkeli kirjassa Usko, elämä ja yhteys. Luterilaisuuden mahdollisuudet tänään ja huomenna – Piispa Simo Peura 60 vuotta. Helsinki: Kirjapaja 2017.
 • Siunauksen siivin. Helsinki: Minerva 2015

Muuta

 • Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi (MPK 209) kevät 2014

Tukijat

Äänioikeutetut tukijat

Tapiainen Noora, valitsijayhdistyksen asiamies, kappalainen, arkkihiippakunta
Hernesaho Matti, valitsijayhdistyksen vara-asiamies, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Aalto Kari, rovasti, arkkihiippakunta
Aaltonen Antero, Vehmaan vt. kirkkoherra, arkkihiippakunta
Ala-Prinkkilä Jouko, Lääninrovasti, TT, Kauhajoki
Alitalo Antti, maallikkovalitsija, arkkihiippakunta
Antturi Arto, Pitäjänmäen kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja, Helsingin hiippakunta
Aso Janne, seurakuntaneuvoston jäsen, hiippakuntavaltuuston varajäsen, kirkolliskokouksen varajäsen, arkkihiippakunta
Aspila Pentti, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, Espoon hiippakunta
Aurén Vesa, maavoimien kenttärovasti, Mikkelin hiippakunta
Broberg Tom, Merikarvian kirkkoherra, arkkihiippakunta
Dubbe Juha, kappalainen, arkkihiippakunta
Elo Kyösti, rovasti, arkkihiippakunta
Haarlaa Topi, maanviljelijä, TK, hiippakuntavaltuutettu, Espoon hiippakunta
Halonen Albert, sotilaspastori, arkkihiippakunta
Halonen Erkki, luottamushenkilö, arkkihiippakunta
Happonen Markku, rovasti, arkkihiippakunta
Hautala Marjatta, kirkolliskokousedustaja, opettaja, Lapuan hiippakunta
Heikkilä Pekka, kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen jäsen, toimittaja, arkkihiippakunta
Heilimä Janne, maallikkovalitsija, yrittäjä, arkkihiippakunta
Herranen Rauno, Huittisten kirkkoherra, arkkihiippakunta
Hietalahti Tapio, Koski Tl:n kirkkoherra, arkkihiippakunta
Hietanen Heimo, Meri-Porin kirkkoherra, arkkihiippakunta
Hietanen Marika, luottamushenkilö, arkkihiippakunta
Hirvonen Martti, rovasti, arkkihiippakunta
Huhtala Kaisa, Porin Teljän kirkkoherra, pappisasessori, arkkihiippakunta
Häkkinen Tanja, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Jaakkola Pasi, kappalainen, hiippakuntavaltuutettu, arkkihiippakunta
Jalava Aarto, kirkolliskokousedustaja, arkkihiippakunta
Johansson Jarno, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Joukio-Hirvijärvi Marja, rovasti, arkkihiippakunta
Juntunen Aulis, maallikkovalitsija, lehtori, arkkihiippakunta
Juntunen Sammeli, Savonlinna-Säämingin kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja, Mikkelin hiippakunta
Järvensivu Jukka, lääninrovasti, Paattisten kirkkoherra, arkkihiippakunta
Järvilahti Timo, pastori, arkkihiippakunta
Järvinen Ilkka, lääninrovasti, hiippakuntavaltuutettu, Espoon hiippakunta
Kaipainen Matti, Pöytyän kirkkoherra, arkkihiippakunta
Kalajoki Jorma, rovasti, arkkihiippakunta
Kallio Antti, kappalainen, arkkihiippakunta
Kantola Marja, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, Oulun hiippakunta
Kari-Saarinen Tiina, Nakkilan seurakuntalainen, arkkihiippakunta
Karppinen Hannele, kirkolliskokousedustaja, Espoon hiippakunta
Karru Tuulikki, maallikkovalitsija, luokanopettaja, arkkihiippakunta
Kaskinen Anna-Mari, kirkolliskokousedustaja, Espoon hiippakunta
Kavasto Eero, rovasti, arkkihiippakunta
Kavasto Silja-Maaria, kappalainen, arkkihiippakunta
Kemppainen Jari, Pälkäneen kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja, Hiippakuntavaltuuston vpj, Tampereen hiippakunta
Kemppainen Jukka, Euran kirkkoherra, arkkihiippakunta
Ketonen Matti, lääkintöneuvos, kirkkohallituksen jäsen, kirkolliskokousedustaja, hiippakuntavaltuutettu Kuopion hiippakunta
Kiuttu Pekka, hiippakuntavaltuutettu, Espoon hiippakunta
Kiiski Erkki, kappalainen, arkkihiippakunta
Koivisto Jussi, pappisasessori, TT, Espoon hiippakunta
Koivula Timo, hiippakuntavaltuutettu, YTS, Tampereen hiippakunta
Kopperoinen Juho, Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, arkkihiippakunta
Kotisalo Jouko, rovasti, arkkihiippakunta
Kuhalainen Leila, FM, kirkkovaltuutettu, arkkihiippakunta
Kuusiranta Helena, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Känä Marianne, Ulvilan kirkkoherra, arkkihiippakunta
Kärmeranta Hanna, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Kärmeranta Jussi, kappalainen, arkkihiippakunta
Laiho Maritta, sairaahoitaja-diakonissa, hiippakuntavaltuutettu, Helsingin hiippakunta
Lanne Pauli, toimitusjohtaja/eläkeläinen, luottamushenkilö, arkkihiippakunta
Laurila Tarja, lähetyspastori, arkkihiippakunta
Lehikoinen Jouni, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, arkkihiippakunta
Lehmuskallio Paula, kirkolliskokousedustaja, Helsingin hiippakunta
Lindgren Tuomo, Harjavallan kirkkoherra, arkkihiippakunta
Loikkanen Olli, kirkolliskokousedustaja, Mikkelin hiippakunta
Lumijärvi Johanna, kirkolliskokousedustaja, yliopisto-opettaja, Espoon hiippakunta
Markkula Juhana, Nousiaisten kirkkoherra, arkkihiippakunta
Markkula Saara, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Marttinen Erkki, rovasti, arkkihiippakunta
Meijer Tarja, pappisasessori, Espoon hiippakunta
Mykkänen Jouni, hiippakuntavaltuutettu, kulttuurineuvos, Espoon hiippakunta
Mäkitalo Matti, maanviljelijä, maallikkovalitsija, arkkihiippakunta
Määttänen Annika, kirkolliskokousedustaja, arkkihiippakunta
Nenonen Heikki, hiippakuntavaltuutettu, yhteyspäällikkö, pastori, Espoon hiippakunta
Nevanranta Erkki, insinööri, luottamushenkilö, arkkihiippakunta
Niemelä Pauli, kirkolliskokousedustaja, Oulun hiippakunta
Nieminen Mikko, maallikkovalitsija, FM, lehtori, arkkihiippakunta
Niiranen Pekka, kirkolliskokousedustaja, toimittaja, dosentti, Kuopion hiippakunta
Nurmi Erkka, rovasti, arkkihiippakunta
Ojala Jukka Oskar, maallikkovalitsija, arkkihiippakunta
Paakkanen Jaakko, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Palola Heikki, hiippakuntavaltuutettu, Lapuan hiippakunta
Pehkonen-Suoranta Kaisa-Liisa, varhaiskasvatuksen johtaja, Mikkelin hiippakuntavaltuuston vpj.
Pekola Antti, majuri, luottamushenkilö, arkkihiippakunta
Pelkonen Heikki, Launeen kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja, hiippakuntavaltuutettu, Tampereen hiippakunta
Peltomäki Lea, sosiaalineuvos, maallikkovalitsija, arkkihiippakunta
Pelto-Piri Jussi, kirkkoherra (el.), arkkihiippakunta
Pohjonen Kauko, hiippakuntavaltuutettu, Tampereen hiippakunta
Puhalainen Erkki, kirkolliskokousedustaja, Lapuan hiippakunta
Pöyhönen Ilkka, kirkolliskokousedustaja, professori, Mikkelin hiippakunta
Rasimus Risto, seurakuntaneuvos, kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen jäsen, Mikkelin hiippakunta
Raunio Eevi, hiippakuntavaltutettu, arkkihiippakunta
Riihimäki Asko, Eurajoen kirkkoherra, arkkihiippakunta
Rinne Jorma, hiippakuntavaltuutettu, arkkihiippakunta
Ronkainen Remo, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Ruskovuo Ensio, rovasti, arkkihiippakunta
Ruuti Hilkka, maallikkovalitsija, lähetysihteeri, sh, arkkihiippakunta
Saine Harri, kirkolliskokousedustaja, tuomiokapitulin maallikkojäsen, arkkihiippakunta
Saksala Antero, hiippakuntavaltuutettu, kunnallisneuvos, Tampereen hiippakunta
Salli Oiva, pastori, arkkihiippakunta
Salomäki Matti, tuomiorovasti, Lapuan kirkkoherra, Lapuan hiippakunta
Sariola Heikki, Kurikan kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja, Lapuan hiippakunta
Sariola Pirjo, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, Lapuan hiippakunta
Saurio Olavi, kappalainen, arkkihiippakunta
Savola Johan, pastori, arkkihiippakunta
Seivästö Ismo, rovasti, arkkihiippakunta
Selkee Pauli, seurakuntapastori ma., arkkihiippakunta
Seppälä Tapio, rovasti, arkkihiippakunta
Sippola Eija, hiippakuntavaltuutettu, opettaja, Lapuan hiippakunta
Sorvari Heikki, kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen jäsen, Espoon hiippakunta
Suhonen Eero, pastori, arkkihiippakunta
Sulo Lasse, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, arkkihiippakunta
Suvila Jari, yhteisen seurakuntatyön päällikkö, arkkihiippakunta
Särkiö Riitta, kappalainen, pappisasessori, Tampereen hiippakunta
Taatila Matti, rovasti, arkkihiippakunta
Tenhu Hannele, pastori, arkkihiippakunta
Teräslahti Liisa, kirkolliskokousedustaja, Mikkelin hiippakunta
Tiirola Kaija, pastori, hiippakuntavaltuutettu, Oulun hiippakunta
Tiirola Kari, Haapajärven kirkkoherra, pappisasessori, Oulun hiippakunta
Toivo Kalle, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Tuominen Vesa, Paimion kirkkoherra, arkkihiippakunta
Tuori Risto, kirkolliskokousedustaja, arkkihiippakunta
Turtiainen Jouni, kirkolliskokousedustaja, hiippakuntavaltuutettu, Espoonlahden kirkkoherra, Espoon hiippakunta
Tuunanen Inkeri, hiippakuntavaltuutettu, sairaanhoitaja, Lapuan hiippakunta
Törmänen Tuomo, Taivalkosken kirkkoherra, hiippakuntavaltuutettu, Oulun hiippakunta
Uhinki Ailo, psykologi, filosofian tohtori, arkkihiippakunta
Uhinki-Suominen Pauliina, kappalainen, arkkihiippakunta
Vainio Heikki, rehtori, arkkihiippakunta
Valtonen Ulla, luottamushenkilö, diakonissa, arkkihiippakunta
Veikkola Marketta, kappalainen, hiippakuntavaltuutettu, Lapuan hiippakunta
Vepsäläinen Tuula, arkkhiippakunta
Viuhko Mervi, hiippakuntavaltuutettu, verkostotoiminnan johtaja, Lapuan hiippakunta
Vuola Eeli, rovasti, arkkihiippakunta
Väistö Eevi, kirkolliskokousedustaja, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, Kuopion hiippakunta
Waris Timo, Merivoimien kenttärovasti, arkkihiippakunta
Westergård Jonathan, seurakuntapastori, arkkihiippakunta
Ylä-Autio Ilmari, kirkolliskokousedustaja, Lapuan hiippakunta

Muut tukijat

Aalto Helena, arkistoasiantuntija, Säkylä
Aaltonen Seija, lääketieteen tohtori, Turku
Aaltonen Seppo, rovasti, Jyväskylä
Aittoniemi Pirjo, seurakuntaneuvos, Seinäjoki
Ala-Ilkka Jaakko, Ilmajoki
Ala-Reinikka Tapani, rehtori, Kauniainen
Alapiha Merja, nuorisotyönohjaaja, Kauhajoki
Ankkuri Heli, alue-edustaja, Seinäjoki
Anttila Anna, sairaanhoitaja, Hämeenlinna
Arvonen Arto, kauppaneuvos, Kauniainen
Autio Olli, rehtori, Vaasa
Englund Cay-Håkan, församlingpastor, Bergö
Flink Laila H, entinen työntekijä, Helsinki
Friman Ralf-Eerik, Nuorten aikuisten pastori, Tampere
Haapaniemi Juha, Lohtajan kirkkoherra, Vaasa
Haarala Erkki, toiminnanjohtaja, Helsinki
Hagman Mia, pastori, Florida
Hakala Soili, lehtori, Hämeenlinna
Hakkarainen Pirkko, sosiaalityöntekijä emerita, Ikaalinen
Halkosaari Ville, Helsinki
Harakka Terttu, FM, HuK, Vaasa
Harjunpää Maija
Harjunen Raimo, maakuntaneuvos, Espoo
Hautala Esko, rovasti, Lapua
Hautala Lasse, kansanedustaja, Kauhajoki
Hautala Leena, viestintäjohtaja, Seinäjoki
Hautaniemi Hillevi, eläk. opettaja, Oulu
Heikkinen Hannu, laboratiorioinsinööri, Espoo
Heinineva Jani, nuorisotyönohjaaja, Toholammi
Heino Juha-Pekka, nuorisotyönohjaaja vs., Eurajoki
Helimäki Matti, kappalainen, Vihti
Helin Matti, diakoniajohtaja, Tampere
Henneberg Paul, luokanopettaja ja aineenopettaja, Helsinki
Herttua Jaan, Tuusula
Hietavirta Ulla, fysioterapeutti, Seinäjoki
Hirvilammi Esa, Seinäjoki
Hollo Janne, pastori, Helsinki
Huhtala Marko, toiminnanjohtaja, pastori, Riihimäki
Huovinen Sirkka, sairaanhoitaja, Turku
Hurskainen Heikki, rovasti, Nivala
Hytönen Pirre, toimittaja, Valkeala
Hyytiäinen Mikko, FM, Espoo
Häkämies Anna-Kaisa, Oulu
Häli Pirkko, ensiapukouluttaja, Kokkola
Höglund Kaj, tutkija, Vaasa
Ilonen Maarit, ylivahtimestari, Seinäjoki
Jaspa Marjo, Espoo
Jokela Jari-Jukka, rehtori, II
Junkkaala Eero, TT, pastori, Helsinki
Jurmu Berit, eläkeläinen, Taivalkoski
Järveläinen Tuula, kirkkovaltuutettu, Outokumpu
Järvenpää Jukka, TK, Espoo
Järvinen Tomi, kirkon ulkomaanavun kv. työn johtaja, Seinäjoki
Kaikusalo Salme, eläkeläinen, Järvenpää
Kakkuri Teemu, TT, Raahe
Kallatsa Tapani, Oulu
Kallio Kari, diplomi-insinööri, Asikkala
Kallio Kosti, kappalainen, Hyvinkää
Kallio Sirpa, tekstiiliartenomi, Hyvinkää
Kallunki Mika, sairaalasielunhoidon johtaja, Tampere
Kanth-Ruusunen Marjatta, LI-sielunhoitoterapeutti (ACC), Hollola
Karas Jaakko, toimitusjohtaja, Espoo
Kariluoma Markku, kirkkovaltuutettu, Alajärvi
Karlsson Hanna-Pia, sairaanhoitaja, Turku
Karttunen Toni, dosentti, Riihimäki
Kasari Eija, sairaalapastori, Pälkäne
Kataja-Kantola Heini, kanttori, Ilmajoki
Kaukanen Jyrki, kappalainen, Espoo
Kekäläinen Arvi, eläkeläinen, Järvenpää
Kemilä Terhi, koulutuspäällikkö, Espoo
Kemppainen Arja, eläkeläinen, Tapiola
Kerko Petteri, kappalainen, Hyvinkää
Kerola Raili, eläkeläinen, Rovaniemi
Keski-Saari Antti, Myrskylä
Ketola Toni, suntio, Turku
Kimmo Kivelä, Rovasti, kansanedustaja, Kuopio
Kinnunen Saara, perheneuvoja, Vaasa
Kiuru Hannu, pastori, Espoo
Kivelä Kimmo, rovasti, kansanedustaja, Kuopio
Kivijärvi Henri, sotilaspastori, merivoimat
Kivimäki Jaana-Kaisa, psykoterapeutti, Helsinki
Kivimäki Jukka, kehittämispäällikkö, Espoo
Kivineva Artturi, johtava sairaalapastori, Seinäjoki
Kivisalo Hanna, uskonnonopettaja, Seinäjoki
Koivisto Ilkka, tiedottaja, Vantaa
Koivulahti Juha, kirkkoherra, Tammela
Koivusaari Reino, eläkeläinen, Elimäki
Kojola Martti, rakennuttaja, Vantaa
Kolehmainen Anna-Liisa, LL, Vantaa
Korhola Atte, ympäristömuutoksen professori, Helsingin yliopisto, Helsinki
Korkeala Mervi, eläkeläinen, Keuruu
Korkeaniemi Johanna, hiippakuntasihteeri, Ilmajoki
Kormilainen Risto, lääninrovasti, Suomussalmi
Korpijaakko Piia, seurakuntapastori, Lohja
Korte Juhani, lääninrovasti, kirkkoherra, Lohja
Koskenranta Minna, Seinäjoki
Koskinen Martti, eläkeläinen, Ulvila
Koskinen Taru, Salo
Kotisalo Helena, lehtori (amk), Mynämäki
Kovalainen Mirka, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen, Tuusula
Kruus Antti, kappalainen, Espoo
Kuisma Irja, Espoo
Kujala Hannu, rovasti, Alajärvi
Kurkola Antti, pastori, Hyvinkää
Kärhä Heikki, nuorisosihteeri, teol. yo., Espoo
Kössi Juho, erityisopettaja, Seinäjoki
Laakio Riitta, rovasti
Laakso Juhani, alueylilääkäri (el.), Seinäjoki
Laakso Mervi, dir. cant., Seinäjoki
Lahti Jere, asiakaspäällikkö, Helsinki
Laine Sinikka, rovasti, Vaasa
Laitinen Timo, muurarimestari, AmO, Uusikaupunki
Lamminmäki Reijo, lehtori, Seinäjoki
Lankinen Jouko, rovasti, Oulu
Larmala Riku, uskonnonopettaja, pastori, Espoo
Latomäki Ulla, pastori, Lapua
Latva-Pukkila Pekka, Tuusula
Latva-Risku Eeva-Maria, toiminnanjohtaja, Lapua
Latva-Risku Paavo, kaupunkineuvos, Lapua
Latvus Inkeri, Espoo
Laurila Jere, diakoni, Lohja
Laurila Laura, Espoo
Lehtimäki Helena, sosiaalityöntekijä, sielunhoitoterapeutti, Kuopio
Lehtinen Leena, eläkepappi, Lohja
Lehtinen Pekka, srk. kuraattori (el.), Jalasjärvi
Lehto Railimaria, diakoniatyöntekijä, Koski Tl
Lias Eila, eläkeläinen, Jyväskylä
Liesmäki Hannele, Hyvinkää
Liinamaa Ritva, lehtori, Helsinki
Lindman Pirjo, Espoo
Luhtala Teija, Seinäjoki
Luoma Tapio, revisioneuvos, Espoo
Lähdesmäki Anneli, nuorisotyönohjaaja, Lapua
Lähdesmäki Kalle, kauppaneuvos, Seinäjoki
Lähdesmäki Kari, KM, Lapua
Majamäki Minna, Nurmijärvi
Manner Arto, Helsinki
Mantere Otto, automyyjä, Seinäjoki
Marttila Matti, lääkäri, Seinäjoki
Mattila Jyrki, kaupunginjohtaja, Hyvinkää
Mattila Tuija, diakoniasihteeri, Hyvinkää
Merikanto-Timonen Susanna, Kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori
Merisalo Arto, kiinteistöjohtaja, Helsinki
Murtonen Anssi, KTM, Espoo
Mäki-Välkkilä Helinä, työnsuunnittelija, Ilmajoki
Mäkynen Hanna, sosiaalineuvos, Seinäjoki
Mäkynen Jyrki, yrittäjä, puheenjohtaja, Seinäjoki
Mäntymaa Ulla-Kaisa, Seinäjoki
Määttä Jaana, Rovaniemi
Mölsä Aulis, eläkeläinen, Vantaa
Niemi Jari V., nuorisotyönohjaaja, Järvenpää
Niemi Jussi V., maakuntaneuvos, kirkkovaltuutettu, Virrat
Niemi-Nikkola Pirkko-Marja, eskariope, Ilmajoki
Nieminen Pekka, kielenkääntäjä, Vihti
Niemistö Seppo, eläkeläinen, Pori
Niemistö Tuija, kanttori, Vaasa
Niiranen Pertti, rovasti, Hyvinkää
Niskasaari Arvo, lehtori, Pudasjärvi
Nisula Timo, TT, pastori, Vehmaa
Nivala Eija, kirkkoherra, Oulainen
Norrgran Kai, yrittäjä, Vaasa
Nyrhiä Sisko, varhaiskasvatuspäällikkö, Lapua
Ojala Kai, sairaalapappi, Hyvinkää
Ojala Robert, TT, pastori, Åbo
Ojala Tuija, Seinäjoki
Ojaluoma Irma, diakoni, Nurmo
Ojanperä Raimo, Hyvinkää
Olin Markus, tutkimusprofessori, Helsinki
Ollila Seppo, Espoo
Ollila Suvi Päivikki, luokanopettaja, KM, Hyvinkää
Palviainen Kirsi-Maaret, Kerava
Passoja Terttu, lastentautien erikoislääkäri, Kokkola
Paulanto Virpi, diakoni, Vantaa
Paulasaari Seppo, pastori, Jerusalem
Pekkarinen Janne, pastori, Canberra
Pelto-Piri Timo, lehtori, Mänttä-Vilppula
Penttinen Tiina, pastori, Tallinna
Perttu Sari, opettaja, tanssija, KM, Helsinki
Perttula Marjaana, toimittaja, Pori
Petäjävirta Irma, koulunjohtaja, Ilmajoki
Peura-Salmela Tuula, nuorisotyönohjaaja, Ranua
Pirilä-Porvari Terhi, tiedottaja FM, Helsinki
Pitkänen Panu, toiminnanjohtaja, pastori, Espoo
Pitkäranta Elina, pastori, uskonnonopettaja, Seinäjoki
Pohjanpalo Riitta, lähetyssihteeri, Vaasa
Raitio Seija-Sisko, korkeakoululehtori, Espoo
Rajala Jarmo, yrittäjä, Hamina
Rajamäki-Nieminen Maija, taidemaalari, Piikkiö
Ranta Leena, Patajärvi
Rautjoki Kalevi, eläkeläinen, Petäjävesi
Reini Sisko, FM, Kauniainen
Rekola Tapio, kanttori, Keuruu
Rienoja Jorma, Ylöjärvi
Riepponen Pasi, seurakuntapastori, Helsinki
Risikko Heikki, toimitusjohtaja, Seinäjoki
Risikko Paula, sisäministeri, Seinäjoki
Ristolainen Arto, kanttori, Vaasa
Rouhiainen Riitta, nuorisotyönohjaaja, Rauma
Roznovski Eveliina, kansainvälisen työn sihteeri, Espoo
Ruokanen Miikka, dogmatiikan professori, Helsinki
Rusama Jaakko, dosentti, Munkkiniemi
Rusanen Tommy, toimittaja, Åbo
Ruuska Heidi, kirkon nuorisotyönohaaja
Ryynänen Sirkka, diakonissa emerita, Joensuu
Saarikoski Jarkko, englannin opettaja, Nurmo
Saarikoski Johanna, luokanopettaja, Nurmo
Saarinen Risto, professori, Helsinki
Saarinen Timo, pastori, Kanada
Saikkonen Jukka, toimitusjohtaja, Turku
Salmi Janna, sairaanhoitaja,Rovaniemi
Salmi Markku, hallintojohtaja, rovasti, Mikkeli
Satomaa Tomi, kanttori, Parainen
Saurio Heljä, eläkeläinen, Lappi (Rauma)
Saurio Kai-Markus, DI. Eläk. Rauma (Lappi)
Siltaja Anja, eläkeläinen, Kurikka
Siltala Esa, eläkeläinen, Kurikka
Silvola Markus, kansainvälisen työn sihteeri, Espoo
Sippola Leena, toimistosihteeri, Alavus
Sojanto Harri, seurakuntamestari, Lohja
Sojanto Suvi, eläkeläinen, Lohja
Storhammar Riina, pastori, Helsinki
Suhonen Erkki, kappalainen, Lahti
Sulkko Keijo, talousneuvos, Seinäjoki
Taivainen Erkki, eläkepappi, Lohja
Taivainen Erkki, pastori, Lohja
Talvitie Antti, arkkitehti, Seinäjoki
Talvitie Liisa, varatuomari, Seinäjoki
Talvitie Mari-Leena, kansanedustaja, Oulu
Tammilehto Asko, insinööri, Seinäjoki
Tammilehto Maili, Kuntohoitaja, Seinäjoki
Telsavaara Merja, Seurakuntapastori, Hyvinkää
Tervonen Mauri, TT, Jyväskylä
Tervonen Tuula, kätilö, Rovaniemi
Thil-Jääskeläinen Anne, filosofian tohtori, teologian lisensiaatti, varatuomari, Ikaalinen
Tuhkanen Ari, kirkkoherra, Nurmijärvi
Tuominen Tauno, rovasti, Hyvinkää
Tuppurainen Jukka, pastori, Lapua
Turpeinen Elsi, osastonhoitaja, Helsinki
Turpeinen Tuomo, rikosylikonstaapeli, Taivalkoski
Tähkäpää Aapo, opiskelija, Jyväskylä
Uusi-Hakimo Aulis, muusikko, Seinäjoki
Vaittinen Esa, rovasti, Kauhava
Valkonen Rauno, kauppaneuvos, Kauniainen
Valtavaara Anna-Liisa, TM, kirjailija, Espoo
Vehkalahti Maisa, kotihoidon johtaja, Pälkäne
Virta Juha, kauppakeskuspappi, Espoo
Virtanen Suvi, teologian kandidaatti, Hyvinkää
Väinölä Maria, johtava kanttori, Seinäjoki
Väistö Matti, valtiopäiväneuvos, Joensuu
Väisänen Veikko, emeritus tilintarkastaja (JHTT), Oulu
Välipakka-Toivonen Tanja, opinto-ohjaaja, Seinäjoki
Ylikoski Sulo, metsätalousinsinööri, Kauhajoki
Ylimäki Jaakko, ammatinharjoittaja, Seinäjoki
Ylimäki Marjaana, liikkeenharjoittaja, Seinäjoki
Ylinen Markku, johtava kappalainen, Seinäjoki

”Tapio Luomalla on kokemusta piispuudesta. Minulle tämä on tärkeä asia. Luotan myös hänen kykyynsä perustella teologisesti kantojaan niissä tilanteissa, joissa etsitään ykseyttä eri tavalla ajattelevien kristittyjen välillä.”

Noora Tapiainen, kappalainen, Pori

”Piispa Luoma haluaa rakentaa kirkon yhteyttä ja lisäksi hänellä on selkeä hengellinen visio kirkon tulevaisuudesta! Näitä kumpaakin tarvitaan.”

Remo Ronkainen, seurakuntapastori, Turku

”Espoon hiipakunnassa emme tahdo eroon Luomasta vaan arkkipiispaksi huippupersoonan. Hän on loistava puhuja, hallinnollinen osaaja ja omaa näkemyksiä siitä, miten asiat pitää ratkaista. Luoma on sillanrakentaja. Hän pitää tärkeänä kirkon sanoman pysymistä muuttumattomana mutta etsii samalla teitä niiden asioiden ratkaisemiseen joissa ollaan erimielisiä. Hän pystyy rautaiseen opetukseen, joka on samalla retorisesti harkittua. Luoma on Espoon hiippakunnan lahja Suomen kirkolle.”

Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajat Jouni Turtiainen (Espoonlahti), Anna-Mari Kaskinen (Lohja), Johanna Lumijärvi (Kirkkonummi), Hannele Karppinen (Hyvinkää) ja Heikki Sorvari (Espoon Tuomiokirkkoseurakunta)

”Tapio Luoma on saanut vahvan kokemuksen arjen seurakuntatyöstä sekä siitä, mitä on työ piispana. Hän on kuunteleva, rohkaiseva ja helposti lähestyttävä.”

Kaija Tiirola, hiippakuntavaltuutettu, Haapajärvi

”Ilmoittaudun tukijaksi ristiriitaisin tuntein. Toisaalta Tapiosta tulisi erinomainen arkkipiispa, mutta samalla menettäisimme Espoon hiippakunnassa erinomaisen piispan. Päädyin kuitenkin tukemaan Tapiota arkkipiispaksi ennen kaikkea siksi, että tarvitsemme mielestäni arkkipiispan, joka osaa kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla keskustella eri näkemyksiä edustavien kanssa. Hänellä on myös nöyryyttä ja viisautta arvioida eri näkökulmista vaikeitakin asioita. Erityisesti arvostan Tapion akateemista asiantuntemusta luonnontieteiden sekä teologian suhteeseen liittyen. Uskon, että arkkipiispana Tapio voisi kumota vieläkin paremmin niitä virheellisiä ja joskus panetteleviakin näkökulmia, joita julkisuudessa esitetään kirkon arvomaailmasta ja uskosta. Mielelläni näkisin kirkon johdossa asiantuntevan teologin, joka osaa vastata asiallisesti ja kunnioittavasti mm. uusateismin tuomiin haasteisiin. Tapion osaamisalueeseen kuuluu myös vahva retorinen osaaminen. Arkkipiispan tehtävässä viestintä ja mediaosaaminen ovat keskeisessä roolissa. Olen nähnyt Tapion useaan otteeseen pitävän taidokkaita puheita ilman tukeutumista papereihin. Arkkipiispan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös puheenjohtajana työskenteleminen kirkkomme tärkeimmissä päättävissä elimissä. Olen tästä näkökulmasta seurannut Tapion työskentelyä tuomiokapitulin istunnoissa. Tapiolta löytyy puheenjohtajalta vaadittavaa kykyä toisaalta kuunnella ja toisaalta ohjata kokouksen kulkua päämäärätietoisesti eteenpäin.”

Jussi Koivisto, pappisasessori, Espoo
”Kirkkomme on viime vuosina voimakkaasti pirstaloitunut ja kirkon äärilaidat ovat kaukana toisistaan. Tarvitsemme arkkipiispan, joka kykenee yhdistämään eri tavalla ajattelevia kristittyjä ja joka saa meidät tekemään työtä kirkon ykseyden säilymiseksi. Tapio Luomalla on tähän tehtävään parhaat edellytykset.”
Annika Määttänen, kirkolliskokousedustaja, Salo

Tapaa Tapio

Tulevia tapahtumia, joissa voit tutustua Tapioon ja hänen ajatuksiinsa

 • 9.1.2018 Turku, Henrikin kirkko.
  Tilaisuus on valitsijayhdistyksen järjestämä tutustu Tapioon- ilta, jossa Tapio Luoma esittäytyy. Tilaisuus alkaa klo 18.
 • 11.1.2018 klo 18:00 – 20:00, Arkkipiispavaaliehdokkaiden keskustelutilaisuus Salossa
  Paimion rovastikunnan järjestämä paneeli.
 • Tulkaa kaikki -liike järjestää oman vaalipaneelinsa maanantaina
  15.1.2018 Tampereella Aleksanterin kirkon kryptassa
  https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/tuomiokirkkoseurakunta/kirkot_ja_toimitilat?place_id__22484=85&place_id__22629=135
  klo 18-20.
 • Arkkihiippakunnan järjestämä paneeli Porissa kauppakeskus Puuvillassa 16. tammikuuta.
  http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/
 • 30.1.2018 klo 18 Kallion kirkko, Helsinki
  Kansainvälisen vastuun kysymykset
  järjestäjän yhteystiedot:
  Suomen lähetysseura,KUA
  asta.turtiainen@kua.fi
  050 566 6278
 • Arkkihiippakunnan järjestämä paneeli Helsingissä Sanomatalon mediatorilla 1.2.2018
  http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/
 • Pe 16.2.2018 klo 16 TURKU, Turun tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 1
  Yhteistyökumppanina Yle Turku
  Paneelia voi seurata suorana osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4359620
 • Su 18.2. klo 14-16 Tule kuulemaan Tapion ajatuksia vaalitilaisuudessa Huittisissa ravintola Härkäpakarin kabinetissa. Tarjolla munkkia ja kahvia.
  Risto Rytin katu 2
  Tilaisuuden isäntänä Risto Tuori puh. 050 5561644
 • Su 18.2. klo 18-19 on toinen tilaisuus Nousiaisten seurakuntakodilla. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä.
  Maskuntie 1

Tulosvalvojaiset ja vaalipäivän ohjelma

Tapion tukijoukot kokoontuvat vaalipäivänä 1.3. Turkuun ravintola Tiirikkalaan jännitämään vaalin tuloksia yhdessä. Olet tervetullut mukaan. Varaus on ravintolan yläkerran kabinetista klo 13.30 alkaen klo 17 asti.

Ohjelma arkkipiispaehdokkailla vaali-illassa on seuraava:

 • Klo 17 Kari Mäkinen on kutsunut uuden arkkipiispan käymään arkkipiispan talossa tervehtimässä siellä koolla olevia pohjoismaisia priimaksia.
 • Mediatilaisuus, johon on kutsuttu niin Tapio Kuin Björnkin järjestetään kapitulissa klo 18.

Yhteydenotto

Noora Tapiainenasiamies
0400 309 789
etunimi.sukunimi@evl.fi
Matti Hernesahovara-asiamies
040 341 7393
etunimi.sukunimi@evl.fi
#twaarna Hyvä ja rakentava ilmapiiri tarvitsee näitä: rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys ja ystävällisyys. Pyhällä Hengellä on annettavaa.
Tapio Luoma
#twaarna Jokaisen kannattaa etsiä ja löytää itsestään raja, jonka jälkeen yhä lisää haluaminen ja saaminen eivät enää kasvata onnellisuutta.
Tapio Luoma
#twaarna Jeesuksen vierailua varten ei tarvitse eikä kannata siivota.
Tapio Luoma
#twaarna Armahtaminen merkitsee irtiottoa kovuuteen ja katkeruuteen johtavasta uhriutumisesta.
Tapio Luoma
#twaarna On suuri riski antaa erehtyvien ja syntisten hoidettavaksi se, mikä on arvokasta ja pyhää. Tämän riskin Jumala ottaa jatkuvasti.
Tapio Luoma
#twaarna Rakkauden ja laupeuden osoittaminen lykkääntyy loputtomasti, jos ehtona on, että omat asiat pitää ensin saada kuntoon.
Tapio Luoma
#twaarna Havahtumistamme tarvitaan siihen, että tuttu, tavanomainen, harmaa ja jopa tylsä muuttuu kiehtovaksi, valloittavaksi ja valoisaksi.
Tapio Luoma
#twaarna Epätotuuksia voi ohjailla miten vain mutta Totuus ei siihen alistu - Häntä ei kukaan voi hallita.
Tapio Luoma
#twaarna Vastuun kantaminen ja rakkaus ovat sukua toisilleen - toimiakseen niiden on oltava käytännön tekoja, ei vain sanoja ja aikeita.
Tapio Luoma
#twaarna Väkivalta, viha, raivo ja epäoikeudenmukaisuus kuuluvat asioihin, jotka pakottavat ratkaisemaan, valitsenko itse hyvän vai pahan.
Tapio Luoma
#twaarna Elämä kohtelee mielikuviamme itsestämme sitä ankarammin mitä upeampia ne ovat. Siksi jatkuva kosketus todellisuuteen on tarpeen.
Tapio Luoma
#twaarna Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyväkin asia tärveltyy, kun sitä ajetaan huonoilla sanoilla ja vihaisuuden vimmalla.
Tapio Luoma
#twaarna Joka haluaa puhua, olkoon hiljaa ja kuunnelkoon.
Tapio Luoma
#twaarna Laskelmoitu ja tarkoituksellinen tervehtimättä jättäminen on toisen ihmisen mitätöimistä. Tervehtiminen on lähimmäisyyttä.
Tapio Luoma
#twaarna Mitä tavanomaisemmista asioista löytyy kiitettävää, sitä värikkäämmäksi elämä käy.
Tapio Luoma
#twaarna Huolien kilpaillessa huomiostamme ja pyrkiessä valloittamaan mielemme on hyvä muistaa rukous: "Herra, puhu - minä kuuntelen."
Tapio Luoma
#twaarna Ei tarvitse tyytyä siihen, että jätämme tähän maailmaan aikaansaannoksemme ja muistoja. Tarjolla on myös päättymätön elämä.
Tapio Luoma
#twaarna Paimeneksi sanotaan johtajaa, joka rakastaa väkeään ja on valmis näkemään erityistä vaivaa sen keskinäisen yhteyden hyväksi.
Tapio Luoma
#twaarna Kristityn määritelmiä on olemassa lukuisia. Yksi osuvimmista löytyy Tuomas Akvinolaiselta: kristitty on Kristuksen oma.
Tapio Luoma
#twaarna Kaiken mielettömyyden keskellä on mahdollista nähdä välähdys merkityksestä. Siksi Jeesus ennen kuolemaansa sanoi: “Se on täytetty.”
Tapio Luoma
#twaarna Ehtoollinen on aina varustautumista Jumalan rakkaudella ja armolla toivottomuuden, vaikeuksien ja voimattomuuden kohtaamiseen.
Tapio Luoma
#twaarna Joka haluaa auttaa kärsivää asettukoon hänen rinnalleen, sillä piinallisinta on kärsimys, joka jätetään henkilökohtaiseksi asiaksi.
Tapio Luoma
#twaarna Pahuuden viehättävin houkutus on sen lupaus voimasta, ja juuri siinä se on petollisimmillaan.
Tapio Luoma
#twaarna Joka rukoilee, tarvitsee sellaista, minkä vain Jumala voi antaa. Siksi rukous on aina uskontunnustus.
Tapio Luoma
#twaarna "Älä saata meitä kiusaukseen" tuntuu epämieluisalta pyynnöltä, jos ei halua nähdä omaa heikkouttaan manipuloivien voimien otteessa.
Tapio Luoma
#twaarna Kärsimätön unohtaa, että kaikki suuri alkaa mitättömästä ja vähäpätöisestä.
Tapio Luoma
#twaarna Laskelmoimalla voi saada hyväksyntää, mutta armoa sillä ei saa koskaan.
Tapio Luoma
#twaarna Apua tarvitseva voi luottaa edes hiukan omiin voimiin. Pelastusta tarvitsevalla omia voimia ei enää ollenkaan ole.
Tapio Luoma
#twaarna Lempeä, rakastava ja lohduttava voima liittoutuu aina heikkouden ja haurauden kanssa. Sitä voimaa ei koskaan ole liikaa.
Tapio Luoma
#twaarna Usko on enemmän kuin vakuuttumista jonkin todenperäisyydestä. Se on antautumista Totuudelle ja jättäytymistä sen johdatettavaksi.
Tapio Luoma